Polityka prywatności usługi Boneter

 

Korzystasz z programu lojalnościowego za pomocą systemu Boneter. Poniższa polityka prywatności odnosi się do wszelkich działań tego systemu z wykorzystaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników systemu Boneter jest firma: MK Marketing System LTD
  z siedzibą w Wielkiej brytanii, adres: Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podanie danych firmie prowadzącej program lojalnościowy.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, data urodzenia.
 4. Zgromadzone dane wykorzystywane są tylko w celu realizacji funkcji systemu Boneter, w szczególności wysyłania powiadomień, zaproszeń i informacji o ofercie firmy prowadzącej program lojalnościowy.
 5. Zgromadzone dane są przekazywane tylko firmie prowadzącej program lojalnościowy dla danego użytkownika. Dane nie będą przekazywane innym firmom i osobom.
 6. Użytkownik otrzymywać będzie wiadomości mailowe dotyczące programu lojalnościowego i oferty firmy prowadzącej program lojalnościowy.
 7. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji od innych firm i ofert nie związanych z systemem Boneter i działalnością firmy prowadzącej program lojalnościowy.
 8. Dostęp do danych ma tylko Administrator i firma prowadząca program lojalnościowy.
 9. Dane osobowe (imię i nazwisko) uwzględnione przy dodawaniu opinii są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 10. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres firmy prowadzącej program lojalnościowy lub na adres biuro@boneter.pl
 11. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych Użytkownik traci możliwość korzystania z programu lojalnościowego.